Back to all cases

PHONG VŨ MANG YÊU THƯƠNG TỚI MIỀN TRUNG

Scroll down for project info.

client

main roles

The Brief

Phong Vũ mong rằng sau khi cơn bão đi qua. Cả nước và người dân miền Trung sẽ có thể cùng nhau khắc phục hậu quả sau bão. Để người dân có một cuộc sống mới ổn định hơn, khôi phục lại kinh tế sau một năm quá nhiều tai ương. Kênh truyền thông chính : Fanpage + Báo chí